Innmeldingsblankett

BBK, Innmeldingsblankett

Her ligger innmeldingsblanketten du benytter ved innmelding i klubben. Denne leveres til treneren på ditt treningsparti eller sendes til kasserer@bergenbk.no

 

Comments are closed.