Oppstart av treninger på Tertnes og Zinken Hopp

Info til alle medlemmer som lurer på når treningene kan starte opp igjen. Fra 19. mai åpner Bergen Kommune enkelte idrettshaller for trening igjen. I Zinken Hopp hallen har vi fått trening torsdager kl 1900 – 2100. Dette gjelder frem til sommerferien.

I Buehallen har vi vært heldige å kunne ha treninger for AU1, AU2 og Elite en liten stund allerede, under strenge smittevernregler. For voksne mosjonister og nybegynnere er det også mulig å benytte seg av egentrening i Buehallen. Bruk da følgende link til “doodle-kalender”: https://doodle.com/poll/5y65856knc8h77kx . Etter at du har meldt deg på denne kan du få kode til døren ved å sende mail til styret@bergenbk.no. Husk å rydde etter deg, slåt av lyset og se til at døren lukkes!

Tirsdagstreningene starter igjen

Fra tirsdag 19. mai åpnes også nybegynnertrening for barn/ungdom i Buehallen. Tirsdager kl 1600 – 1715 og 1715 – 1830 med Henrik som trener. Vi ønsker da velkommen til trening igjen for de som har trent på disse partiene, samt de som har trent i Åstveithallen mandager kl 1800-1930. Åstveithallen er dessverre ikke en av idrettshallene som åpnes denne uken.i

Det er viktig at alle følger reglene som myndighetene og Norges Badmintonforbund har bestemt. Se reglene her:

  • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
  • Det skal være minst 1 meter (gjerne mer) mellom hver person som deltar på treningen, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom hver person. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1 meter mellom hver person)
  • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
  • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller. Unntak er at det kan være to spillere fra samme husstand på samme banehalvdel.
  • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig hver gang
  • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
  • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
  • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold
  • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
  • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening


Comments are closed.