Bli med å utvikle klubben vår!

Vi ønsker at klubben vår skal bli enda bedre, og derfor vil vi gjennomføre et møte der vi ønsker din mening.

Selv om mye fungerer fint i dag, ønsker vi å bli mer bevisst på hva folk i klubben synes er viktig. Da kan vi legge til rette tiltak som er enda mer i tråd med medlemmenes ønsker og bidra til å skape et enda bedre aktivitetstilbud, bedre miljø og et godt ”indre liv” i klubben.

På møtet skal vi: 

1. Finne ut hva som fungerer godt i dag? 

2. Finne ut hva som kan fungere enda bedre enn i dag? 

Resultatet av møtet blir en enkel tiltaksplan der vi definerer hva mange i klubben ønsker at vi skal gjøre. 

Hvis du kommer vil du:

> Bli enda bedre kjent med andre i laget

> Bidra til enda bedre aktivitetstilbud og miljø i laget

> Bidra til at klubben arbeider med konkrete tiltak som er i tråd med medlemmenes ønsker

Hvem kan komme på møtet? 

Trenere, styret, utvalg og alle som er glad i klubben vår…

Tid, sted og dato: 

Torsdag 26. Mai kl. 17.00 -21.00 i Buehallen, Åsane.

Vennligst send mail til ingrid@bergenbk.no om du har tenkt å delta.

Vi ønsker dine meninger – så bli med!

Comments are closed.