Treninger / Badminton Practices

Lik siden til Bergen BK på Facebook og bli medlem av den treningsgruppen som passer deg. Her legges det ut informasjon og du kan kommunisere med klubben: https://www.facebook.com/BergenBK/

Nybegynnere kan trene følgende tider:

Mandager:
Åstveithallen 1830 – 2000 (nybegynnere + viderekomne barn/unge)

Tirsdager:
Tertnes Badmintonhall 1600 – 1715 (nybegynnere barn/unge) og 1715 – 1830 (viderekomne barn/unge)
Slåtthaughallen 1700 – 1830 (alle aldre og nivå)
Zinken Hopp Hallen 1930 – 2130 (alle aldre nivå – men barn/unge prioriteres, det betyr at voksne kan måtte benytte andre treningstider når antall barn/unge økes)

Torsdager:
Slåtthaughallen 1700 – 1830 (alle aldre og nivå)
Tertnes Badmintonhall 2030 – 2200 (nybegynnere + viderekomne voksne)

Treningspartier

Vi har ganske stor bredde i vår klubb. Fra unge nybegynnere til innbitte mosjonister. Dette er vi veldig glade for. Trenerforum som består av klubbens trenere, tar ut hvem som får spille på de enkelte partier. Klubbens opplegg når det gjelder utvikling av spillere er at vi har nybegynnerkurs i alle haller, og spillerne får tilbud om å være med på ungdomstreningene i Tertnes Badmintonhall hvis de viser engasjement og innsats på trening og er teknisk gode nok til å følge disse treningene.

Her kommer en kort forklaring av de ulike partiene:
Nybegynnere: Spillere har spilt 1-2 sesonger eller akkurat har startet.
Aktive ungdommer 1 (U13-U15): Spillere som deltar på ranking turneringer eller som på sikt kan være aktuelle for dette.
Aktive ungdommer 2 (U15-U19): Spillere som deltar av og til på ranking turneringer eller som på sikt kan være aktuelle for dette
Voksne nybegynnere: Voksne som har spilt noen år eller er nybegynnere.
Mosjonister: Voksne som har spilt lenge, som ikke er en del av elitetreningene
Elite: Først og fremst forbehold spillere som er del av BBKs elitelag og 1.div. lag.

Haller

Klubben har treninger i følgende haller:

 Hall

 Spiller nivå

 Treningstider

 Lokasjon

 Tertnes

 Alle

 Alle dager

 Trykk her

 Åstveit

 Barn/unge

 Mandager

 Trykk her

 Zinken Hopp

 Barn/unge, og voksne hvis det er plass

 Tirsdager

 Trykk her

 Slåtthaug

Barn/unge, og voksne hvis det er plass

 Tirsdag og Torsdager

 Trykk her

 

Trenere: Tertneshallen (Buehallen)

Hovedtrener: Javier Bish            jabish84@gmail.com

Hjelpetrener: Manuel Vazquez  manuelvazq@hotmail.com

Nybegynnerpartier:

Slåtthaug: Manuel Vazquez og Dina Bugge

Zinken Hopp: Manuel Vazquez og Rafid Ishaq

Åstveithallen: Vera B. Ellingsen

Buehallen: Vera B. Ellingsen

 

Comments are closed.