Priser

Kontingentsatser for sesongen 2022/2023:

Medlemskontingent:      300 kr pr. år – faktureres om høsten

Medlemskontingenten gjelder er lik for alle medlemmer.

Treningsavgift for sesongen 2022/2023:

I tillegg betales en treningsavgift med følgende satser pr. semester:

Zinken Hopp/Slåtthaug               kr. 650

Junior Tertnes/Åstveithallen     kr. 650

Aktive ungdommer 1                  kr. 1100 (+ kr 250 i ballavgift pr. semester)

Aktive ungdommer 2                  kr. 1150 (+ kr 350 i ballavgift pr. semester)

Senior Elite                                    kr. 1300 (+ kr 550 i ballavgift pr. semester)

Senior Trim (voksne Tertnes)   kr. 1250

Student                                          kr. 500

I tillegg får man tilgang til styrkerommet i Tertnes Badmintonhall og fritt spill i Tertnes Badmintonhall på fredager, lørdager og søndager når det er ledig.

Treningsavgiften gjelder for en hel sesong, men faktureres per halvår. Faktura utsendes per e-post med grunnlag i medlemsregisteret i september og januar.

Blir man medlem av klubben etter 1. november (regnet fra første treningsøkt) betaler man kun halv treningsavgift for høstsemesteret. Tilsvarende, om man blir medlem etter 1. mars (regnet fra første treningsøkt) betaler man kun halv treningsavgift for vårsemesteret. Prøveperiode på tre treninger gjelder kun om man etter denne perioden likevel ikke ønsker å bli medlem. Eksempelvis, om første treningsøkt er 15. oktober og femte treningsøkt er etter 1. november vil man likevel bli belastet full treningsavgift.

Familiemedlemsskap/søskenrabatt (gjelder AU1, AU2):

  • Et medlem (voksen/barn) må ha full betaling på treningsavgift, de andre 20% rabatt (gjelder barn under 18 år). Det gis ikke rabatt på nybegynnertrening. Det enkelte medlem har selv ansvar for å melde dette inn til kasserer.
  • Det kan søkes om rabatt utover dette, se også tekst om økonomiske utfordringer under.

Studentmedlemsskap:

Med student menes medlemmer som er fulltidsstudenter ved offentlig godkjent utdanningsinstitusjon over videregående nivå (for eksempel universitet eller høyskole) eller som avtjener førstegangstjeneste.

Økonomiske utfordringer?

Dersom man har økonomiske utfordringer ønsker vi å komme i dialog med dere angående treningsavgift. Vi ønsker heller å få til en løsning enn å miste medlemmer som følge av økonomiske utfordringer. Ta kontakt med kasserer@bergenbk.no, eller styret@bergenbk.no i så fall og forklar din situasjon.

Comments are closed.