Priser

Kontingentsatser for sesongen 2019/2020:

 

Medlemskontingent:      300 kr

Medlemskontingenten gjelder for en hel sesong og faktureres i september 2019.

Treningsavgift for sesongen 2019/2020:

I tillegg betales en treningsavgift med følgende satser:

Junior Zinken Hopp/Slåtthaug    kr. 2000 (trening inntil 2 ganger i uken, Zinken Hopp/Slåtthaug)

Junior TB/Åstveithallen              kr. 2000 (trening inntil 2 ganger i uken, TB og Åstveithallen)

Aktive ungdommer 1                  kr. 2300 (trening inntil 3 ganger i uken)

Aktive ungdommer 2                  kr. 2500 (trening inntil 3 ganger i uken)

Aktive ungdommer 3                  kr. 2500 (trening inntil 3 ganger i uken)

Senior Elite                               kr. 2900 (trening inntil 3 ganger i uken)

Senior Trim                               kr. 2600 (trening inntil 2 ganger i uken)

Student                                    kr. 1000

I tillegg får man tilgang til styrkerommet i Tertnes Badmintonhall og fritt spill i Tertnes Badmintonhall på fredager, lørdager og søndager. (se angitte tider http://www.wordpress.bergenbk.no/wp-content/uploads/2019/08/Treningstider2019-2020.png)

Treningsavgiften gjelder for en hel sesong, men faktureres per halvår. Faktura utsendes per e-post med grunnlag i medlemsregisteret i september 2019 og desember 2019.

Familiemedlemsskap:

  • Med familie menes kjernefamilie, i hovedsak med samme adresse, men vi er fleksible her. Minst et av medlemmene må være barn (under 18 år).
  • Barn kan være tilknyttet et familiemedlemsskap inntil det året de fyller 18 år.
  • Familier får 20% rabatt på treningsavgiften for alle medlemmer ut over det første fullt betalende medlemmet.
  • Rabatt innrømmes på alle av familiens rimeligste treningsavgifter ut over medlemskap nummer en.
  • Alle får hvert sitt medlemsnummer

Studentmedlemmsskap:

Med student menes medlemmer som er fulltidsstudenter ved offentlig godkjent utdanningsinstitusjon over videregående nivå (for eksempel universitet eller høyskole) eller som avtjener førstegangstjeneste.

Comments are closed.