Priser

Kontingentsatser for sesongen 2020/2021:

Medlemskontingent:      300 kr

Medlemskontingenten gjelder for en hel sesong og faktureres i september 2020.

Treningsavgift for sesongen 2020/2021:

I tillegg betales en treningsavgift med følgende satser:

Zinken Hopp/Slåtthaug               kr. 1500

Junior Tertnes/Åstveithallen     kr. 1500

Aktive ungdommer 1                  kr. 2400 (+ kr 200 i ballavgift pr. semester)

Aktive ungdommer 2                  kr. 2500 (+ kr 300 i ballavgift pr. semester)

Senior Elite                                    kr. 2800 (+ kr 500 i ballavgift pr. semester)

Senior Trim (voksne Tertnes)   kr. 2700

Student                                          kr. 1000

I tillegg får man tilgang til styrkerommet i Tertnes Badmintonhall og fritt spill i Tertnes Badmintonhall på fredager, lørdager og søndager når det er ledig. Se kalender her som oppdateres etter beste evne.

Treningsavgiften gjelder for en hel sesong, men faktureres per halvår. Faktura utsendes per e-post med grunnlag i medlemsregisteret i september og desember.

Blir man medlem av klubben etter 1. november (regnet fra første treningsøkt) betaler man kun halv treningsavgift for høstsemesteret. Tilsvarende, om man blir medlem etter 1. april (regnet fra første treningsøkt) betaler man kun halv treningsavgift for vårsemesteret. Prøveperiode på fire treninger gjelder kun om man etter denne perioden likevel ikke ønsker å bli medlem. Eksempelvis, om første treningsøkt er 15. oktober og femte treningsøkt er etter 1. november vil man likevel bli belastet full treningsavgift.

Familiemedlemsskap (gjelder AU1, AU2, senior elite/trim):

  • Med familie menes kjernefamilie, i hovedsak med samme adresse, men vi er fleksible her. Minst et av medlemmene må være barn (under 18 år).
  • Barn kan være tilknyttet et familiemedlemsskap inntil det året de fyller 18 år.
  • Familier får 20% rabatt på treningsavgiften for alle medlemmer ut over det første fullt betalende medlemmet.
  • Rabatt innrømmes på alle av familiens rimeligste treningsavgifter ut over medlemskap nummer en.
  • Alle får hvert sitt medlemsnummer

Studentmedlemmsskap:

Med student menes medlemmer som er fulltidsstudenter ved offentlig godkjent utdanningsinstitusjon over videregående nivå (for eksempel universitet eller høyskole) eller som avtjener førstegangstjeneste.

Økonomiske utfordringer?

Dersom man har økonomiske utfordringer ønsker vi å komme i dialog med dere angående treningsavgift. Vi ønsker heller å få til en løsning enn å miste medlemmer som følge av økonomiske utfordringer. Ta kontakt med kasserer@bergenbk.no i så fall og forklar din situasjon.

Comments are closed.