Priser

Kontingentsatser for sesongen 2019/2020:

 

Medlemskontingent:      300 kr

Medlemskontingenten gjelder for en hel sesong og faktureres i september 2019.

Treningsavgift for sesongen 2019/2020:

I tillegg betales en treningsavgift med følgende satser:

Junior Zinken Hopp/Slåtthaug    kr. 2000 (trening inntil 2 ganger i uken, Zinken Hopp/Slåtthaug)

Junior TB/Åstveithallen              kr. 2000 (trening inntil 2 ganger i uken, TB og Åstveithallen)

Aktive ungdommer 1                  kr. 2300 (trening inntil 3 ganger i uken)

Aktive ungdommer 2                  kr. 2500 (trening inntil 3 ganger i uken)

Aktive ungdommer 3                  kr. 2500 (trening inntil 3 ganger i uken)

Senior Elite                               kr. 2900 (trening inntil 3 ganger i uken)

Senior Trim                               kr. 2600 (trening inntil 2 ganger i uken)

Student                                    kr. 1000

I tillegg får man tilgang til styrkerommet i Tertnes Badmintonhall og fritt spill i Tertnes Badmintonhall på fredager, lørdager og søndager. (se angitte tider http://www.wordpress.bergenbk.no/wp-content/uploads/2019/08/Treningstider2019-2020.png)

Treningsavgiften gjelder for en hel sesong, men faktureres per halvår. Faktura utsendes per e-post med grunnlag i medlemsregisteret i september 2019 og desember 2019.

Blir man medlem av klubben etter 1. november (regnet fra første treningsøkt) betaler man kun halv treningsavgift for høstsemesteret. Tilsvarende, om man blir medlem etter 1. april (regnet fra første treningsøkt) betaler man kun halv treningsavgift for vårsemesteret. Prøveperiode på fire treninger gjelder kun om man etter denne perioden likevel ikke ønsker å bli medlem. Eksempelvis, om første treningsøkt er 15. oktober og femte treningsøkt er etter 1. november vil man likevel bli belastet full treningsavgift.

Familiemedlemsskap:

  • Med familie menes kjernefamilie, i hovedsak med samme adresse, men vi er fleksible her. Minst et av medlemmene må være barn (under 18 år).
  • Barn kan være tilknyttet et familiemedlemsskap inntil det året de fyller 18 år.
  • Familier får 20% rabatt på treningsavgiften for alle medlemmer ut over det første fullt betalende medlemmet.
  • Rabatt innrømmes på alle av familiens rimeligste treningsavgifter ut over medlemskap nummer en.
  • Alle får hvert sitt medlemsnummer

Studentmedlemmsskap:

Med student menes medlemmer som er fulltidsstudenter ved offentlig godkjent utdanningsinstitusjon over videregående nivå (for eksempel universitet eller høyskole) eller som avtjener førstegangstjeneste.

Comments are closed.