Priser

Kontingentsatser for sesongen 2017/2018:

Medlemskontigent: 300 kr

I tillegg betales en treningsavgift med følgende satser:

Junior Søreide/Slåtthaug           kr. 1900 (trening 2 ganger i uken, Søreide/Slåtthaug)

Junior TB/Åstveithallen            kr. 1900 (trening 2 ganger i uken, TB og Åstveithallen)

Aktive ungdommer 1                kr. 2100 (trening 3 ganger i uken)

Aktive ungdommer 2                kr. 2200 (trening 3 ganger i uken)

Aktive ungdommer 3                kr. 2200 (trening 3 ganger i uken)

Senior Elite                               kr. 2500 (trening 3 ganger i uken)

Senior Trim                               kr. 2400 (trening 2 ganger i uken)

Student                                      kr.   800

Treningsavgiften gjelder for en hel sesong, men betales per halvår. Faktura utsendes per e-post med grunnlag i medlemsregisteret.

Familier får 20% rabatt på treningsavgiften for alle medlemmer ut over det første fullt betalende medlemmet. Rabatt innrømmes på alle av familiens rimeligste treningsavgifter ut over medlemskap nummer en.

Studenter er medlemmer som er fulltidsstudenter ved offentlig godkjent utdanningsinstitusjon over videregående nivå (for eksempel universitet eller høyskole) eller som avtjener førstegangstjeneste.

Klubbens bankgiro nr. er: 3624.68.49174

Comments are closed.